STOART partnerem merytorycznym
Fryderyk Festiwal 2021

Po raz kolejny patronat merytoryczny nad Fryderyk Festiwal objął Związek Artystów Wykonawców STOART!
Bardzo się cieszymy, że możemy kontynuować naszą współpracę i wspólnie celebrować święto polskiej muzyki!

STOART od ponad 20 lat zarządza i chroni prawa do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych (reprezentuje ponad 700 tys. artystów polskich i zagranicznych). Jako jedyna organizacja zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi został wyznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do pobierania wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie (tzw. jeden inkasent).

Jest również aktywnym promotorem wydarzeń muzycznych, takich jak festiwale, koncerty, przedsięwzięcia edukacyjne, wydawnictwa fonograficzne – zarówno renomowanych, jak i debiutujących muzyków.

Więcej o STOART na stronie: stoart.org.pl