Rada akademii

W ramach Akademii Fonograficznej działają Rady Akademii poszczególnych sekcji (muzyki poważnej, rozrywkowej, i jazzowej), pełniące funkcje reprezentacyjne i konsultacyjne. Członkowie Rad Akademii współpracują z organizatorami Nagród FRYDERYK w kwestiach merytorycznych i organizacyjnych, związanych z kolejnymi edycjami konkursu. Na czas każdej edycji członkowie Rad wybierają swoich reprezentantów (Prezydia Rad), którzy dbają o spójność merytoryczną kolejnych edycji Nagród: decydują o kategoriach, tworzą pojęcia i definicje, analizują zgłoszone do konkursu pozycje pod względem zgodności z regulaminem.

 


Członkowie Rady Akademii sekcji muzyki poważnej w edycjach 2022 – 2023

Klaudiusz Baran

Artysta wszechstronny, obdarzony wyjątkową wrażliwością muzyczną. Jego dokonania artystyczne zmieniły w Polsce postrzeganie akordeonu, a znakomite  muzyczne kreacje otrzymywały entuzjastyczne recenzje oraz liczne nagrody na konkursach instrumentalnych. Jest pierwszym akordeonistą, który otrzymał nagrodę FRYDERYKA w kategorii: Album Roku Muzyka Kameralna/2003, a w 2020 roku kolejne dwie statuetki: Album Roku Muzyka Symfoniczna oraz Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej. Znakomicie porusza się w repertuarze wielu epok, za szczególnym naciskiem na muzykę najnowszą (50 prawykonań dzieł solowych, kameralnych i z towarzyszeniem orkiestr, z których większość była mu dedykowana). Jego wielką namiętnością jest argentyńskie tango, wirtuozowsko wykonywane na bandoneonie, który jako pionier wprowadził na sale koncertowe. Jako pierwszy akordeonista wystąpił jako solista z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej, oraz większością najważniejszych polskich orkiestr. Artystycznie współpracował m.in. z takimi mistrzami jak: I. Monighetti, R. Lakatos, J. Berger, K. A. Kulka. Czerpie inspirację z innych muzycznych światów; tworzy grupę world music, nagrywa muzykę filmową. Znakomicie łączy aktywność artystyczną z działalnością pedagogiczną. Jest profesorem UMFC w Warszawie, a od roku 2016 jej Rektorem, wybranym ponownie na kadencję 2020-2024.

Łukasz Borowicz

Dyrygent-szef Orkiestry Filharmonii Poznańskiej i Dyrektor Muzyczny Filharmonii Poznańskiej (od sezonu 2021/2022), I Dyrygent Gościnny Filharmonii Krakowskiej od sezonu 2021/2022. Urodził się w 1977 roku w Warszawie. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Dyrektora Artystycznego Polskiej Orkiestry Radiowej, a w latach 2006-2021 był I Dyrygentem Gościnnym Orkiestry Filharmonii Poznańskiej.

W 2008 roku został wyróżniony Paszportem Polityki, w 2011 roku – nagrodą Koryfeusz Muzyki Polskiej, w 2013 – Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida, w 2014 roku – nagrodą Tansman za wybitną indywidualność muzyczną, a 2021 Nagrodą Honorową Związku Kompozytorów Polskich.

Dyskografia Łukasza Borowicza liczy ponad sto albumów. Nagrania zostały nagrodzone dwukrotnie nagrodą ICMA (2015 i 2018 r.) oraz czterokrotnie Diapason d’Or.

 

 

Agnieszka Franków-Żelazny

Agnieszka Franków-Żelazny, jedna z najbardziej uznanych dyrygentek chóralnych w Polsce i Europie, profesor sztuk muzycznych, pedagog (AMKL i UMFC), wokalistka, menadżer kultury. W swoim dorobku posiada 20 nagranych płyt oraz ponad 70 nagród indywidualnych i zespołowych, w tym: Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2008), Nagrodę „IuvenesWratislaviae” Polskiej Akademii Nauk (2012), Brązowy Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej – Gloria Artis (2014), a także Fryderyk 2017 i 2019. W 2018 roku programowany przez nią projekt Akademia Chóralna otrzymał nominację do Nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej”. W latach 2000-2014 prowadziła, założony przez siebie Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W latach 2006-2021 była dyrektor artystyczną Chóru Narodowego Forum Muzyki. Jest pomysłodawczynią i dyrektor artystyczną ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pod nazwą Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, powstałego w 2013 roku. W styczniu 2015 roku objęła funkcję dyrektor programowej Akademii Chóralnej – projektu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W latach 2013-2016 pełniła funkcję kuratorki priorytetu „Muzyka” Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, współrealizując program artystyczny złożony z kilkuset wydarzeń muzycznych. Z kierowanymi przez siebie chórami zrealizowała ponad 1200 utworów chóralnych oraz blisko 300 wokalno-instrumentalnych i dokonała wielu prawykonań muzyki polskiej.

 

Paweł Gusnar

Saksofonista, kameralista, pedagog, profesor doktor habilitowany. Od roku 2003 pracuje w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Jest artystą wszechstronnym, otwartym na różne style i formy ekspresji. Na równie wysokim poziomie łączy działalność na polu muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej. Jest propagatorem muzyki współczesnej, inspiratorem i pierwszym wykonawcą wielu dzieł polskich kompozytorów (dla niego powstało ponad 80 utworów, w tym aż 16 na saksofon z orkiestrą). Koncertuje na estradach prestiżowych sal koncertowych – filharmonicznych i kameralnych, w Polsce i za granicą. Jako solista występował z niemal wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi w Polsce. Od 1998 r. stale współpracuje z Filharmonią Narodową, SinfoniąVarsovią i Polską Orkiestrą Radiową. W zakresie muzyki jazzowej i rozrywkowej – big bandami, m.in. Adama Sztaby, Tomasza Szymusia, Krzysztofa Herdzina czy Kukla Band Zygmunta Kukli. Występuje także jako muzyk sesyjny (liczne produkcje TV i nagrania radiowe). W dorobku ma ponad 60 płyt CD, w tym blisko 20 autorskich i współautorskich. Jest zdobywcą czterech „Fryderyków” (2014, 2015, 2016, 2019), Armatki Kultury za rok 2019 (za płytę Masses, DUX 1613), Pizzicato SupersonicAward (2009). Trzykrotnie był nominowany do tytułu Koryfeusza Muzyki Polskiej (2014, 2015, 2017). Uzyskał także nominację do International Classical Music Awards 2020 oraz do Wrocławskiej Nagrody Muzycznej (2017). Jest założycielem i dyrygentem WarsawSaxophoneOrchestra, z którą koncertuje w Polsce i za granicą. Angażuje się w działania popularyzujące naukę, kulturę i sztukę.
www.gusnar.eu

Urszula Kryger

Piotr Kusiewicz

Jest muzykiem uniwersalnym. Studiował w Akademii Muzycznej w Gdańsku grę na fortepianie (prof. Zbigniew Śliwiński) i śpiew solowy (prof. Jerzy Szymański, dyplom z wyróżnieniem). Występował na scenach operowych w Polsce (m.in.     w Warszawskiej Operze Kameralnej, Teatrze Wielkim w Warszawie, Teatrze Wielkim w Łodzi, Operze Krakowskiej), we wszystkich filharmoniach w kraju oraz za granicą (m.in.   w Royal Festival Hall w Londynie, Carnegie Hall w Nowym Jorku, Théâtre des Champs Élysées w Paryżu). W swoim repertuarze posiada 140 dzieł oratoryjnych, 20 partii operowych. Artysta jest pierwszym polskim wykonawcą Paroles tissées Witolda Lutosławskiego, które nagrał z NOSPR pod dyrekcją Antoniego Wita dla firmy fonograficznej NAXOS (nagroda w kategorii Best Buy miesięcznika Grammophone). Dla tej samej firmy dokonał nagrania Jutrzni Krzysztofa Pendereckiego z Orkiestrą Symfoniczną FN oraz Antonim Witem (nominacja do nagrody Grammy Awards 2010). Firma DUX wydała nagranie Pieśni o ziemi Gustawa Mahlera, zarejestrowane wspólnie z Jadwigą Rappé, WOSPR pod dyrekcją Michaela Zilma (nagroda Prix de l’Academie du Disque Lyrique). Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu artystycznym Piotra Kusiewicza był udział w wykonaniu opery Król Roger Szymanowskiego pod dyrekcją Charlesa Dutoit w Paryżu, Montrealu, nowojorskiej Carnegie Hall a także w Tokio w latach 1996-2002. Nagrał 40 płyt CD oraz  4 DVD. Piotr Kusiewicz jest profesorem śpiewu w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz członkiem Zespołu Sztuki RDA w Warszawie.

W marcu 2008 roku otrzymał Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice – najwyższe odznaczenie dla osób świeckich, które przyznane zostało przez papieża Benedykta XVI.

W 2016 roku w uznaniu wybitnych osiągnięć artystycznych otrzymał medal Gloria Artis.

Paweł Łukaszewski

Kompozytor, dyrygent, pedagog.

Prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Od roku 1996 pracuje w Katedrze Kompozycji, gdzie w 2000 r. uzyskał tytuł naukowy doktora, a w roku 2006 tytuł naukowy doktora habilitowanego w zakresie kompozycji. W latach 2010 -2016 pracował na stanowisku profesora naukowo-dydaktycznego, w roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych, od roku 2016 pracuje na stanowisku profesora.

Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym dziesięciokrotnienagrodę fonograficzną Fryderyk (1999, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013 – Artysta Roku, 2015, 2016 – dwukrotnie, 2017-dwukrotnie). Stypendysta Miasta Stołecznego Warszawy (2010). Kompozytor sezonu 2010/2011 Filharmonii Narodowej.

Utwory Pawła Łukaszewskiego wykonywane były na ponad 100 festiwalach w kraju i za granicą i są zarejestrowane na ponad 150 polskich i zagranicznych płytach CD (m.in. Hyperion, Warner Classics, DUX, Musica Sacra Edition, SignumRecords, ActePréalable, Centaur Records). Ponad 60 jego utworów zostało wydanych m.in. przez ChesterNovello, PWM, Walton Music, Edition Ferrimontana, Pana Musica Japan. Są wykonywane i prawykonywane przez renomowane zespoły chóralne z Londynu i Cambridge (The Kings Singers, The HolstSingers, BBC Singers, Trinity College Choir, Tenebrae, BrittenSinfonia, Polyphony).

www.lukaszewski.org.uk

Małgorzata Polańska

Małgorzata PolańskaW roku 1985 ukończyła z wyróżnieniem studia na wydziale reżyserii dźwięku Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1985-89 pracowała jako samodzielny specjalista ds. nagrań w firmie WIFON. Jako reżyser dźwięku była zatrudniona w redakcji muzycznej Polskiego Radia w latach 1989-95. Równolegle zajmowała się pracą dydaktyczną w Akademii Muzycznej (lata 1985-2005). Otrzymała tytuł doktora w dziedzinie reżyserii muzycznej.

W roku 1992 założyła wraz z Lechem Tołwińskim firmę nagraniowo – wydawniczą DUX. Firma może poszczycić się ponad 800 wydanymi płytami, zawierającymi muzykę poważną wszystkich stylów i epok, ale ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej i wybitnych polskich wykonawców. Wiele płyt firmy DUX uzyskało świetne recenzje krajowe i zagraniczne; do chwili obecnej firma może poszczycić się 73 nagrodami i wyróżnieniami zagranicznymi (m.in. Diapason d’Or, Grand Prix du Disque, MIDEM Classical Award) oraz 39 nagrodami Fryderyk.

Małgorzata Polańska jest członkiem ZPAV ( Związek Producentów Audio Video), WTM ( Warszawskie Towarzystwo Muzyczne), Towarzystwa im.I.J.Paderewskiego i SPAM ( Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków), AES ( Audio Engineering Society). Brała udział w wielu konferencjach i sympozjach zagranicznych.

Tomasz Strahl

Lech Tołwiński

Lech Tołwiński

 


Członkowie Rady Akademii sekcji muzyki rozrywkowej w edycjach 2022 – 2023

Leszek Biolik

Leszek BiolikGitarzysta basowy i producent muzyczny. Grał między innymi z Republiką, Obywatelem GC, Robert Gawliński, Wilki. Produkował płyty nagrywał i współpracował, miedzy innymi z The Car is On Fire, Marcin Rozynek, Małgorzata Ostrowska, Monika Brodka, Fiolka, Misia Ff, Stanisław Sojka, T Love, Justyna Steczkowska, Janusz Radek, Grzegorz z Ciechowa, i inni. Laureat nagrody „Człowiek ze złotym uchem” na festiwalu producentów muzycznych „Sound Edit” Założyciel i współtwórca fundacji Otwarta Scena, z którą do dziś produkuje sesje „live” wielu wybitnych zespołów, polskiej sceny offowej.

Leszek Gnoiński

Leszek GnoińskiDziennikarz, autor książek muzycznych: bestsellerowej „Kult Kazika”, „Republika. Nieustanne tango”, „Myslovitz. Życie to surfing”, „Raport o Acid Drinkers” oraz współautor autobiografii Marka Piekarczyka „Zwierzenia kontestatora”, „Encyklopedii polskiego rocka” (cztery wydania) i „Farben Lehre – Bez pokory” (łączny ich nakład to ponad 100 000 egzemplarzy). Reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych o tematyce rockowej, między innymi „Historii polskiego rocka”, głośnego „Beats of Freedom – Zew wolności”, który pokazywany był na kilkudziesięciu festiwalach na całym świecie, serii filmów o historii festiwalu w Jarocinie, pełnometrażowego „Jarocin, po co wolność”, a także krótkometrażowego filmu „Fugazi. Centrum wszechświata”. Publikował między innymi w „Tylko Rocku”, „Machinie”, „Super Expressie” (współtworzył w latach 90. największą wkładkę rockową ukazującą się w dziennikach ogólnopolskich), „Dzienniku”, „Wprost”, „Gazecie Magnetofonowej”, Magazynie Muzycznym „Muza” (był z-cą redaktora naczelnego), „Mieście Kobiet” czy w portalach cgm.pl (był redaktorem naczelnym), onet.pl czy t-mobilemusic.pl. Redaktor ponad pięćdziesięciu płyt, m.in. „Złotej kolekcji”, „Gwiazdy polskiej muzyki lat 80.”, „Najmniejszy koncert świata”. Współtwórca scenariusza wystawy stałej Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie. Prowadził też autorskie audycje w Radiu 94 i krakowskim ExFM.

Piotr Kabaj

Piotr Kabaj, obecnie CEO Closer Music Production& Publishing, zaczynał pracę zawodową w 1987 roku jako doradca Premiera w Konsultacyjnej Radzie Gospodarczej. Aż do dzisiaj realizuje się w budowaniu nowoczesnej branży muzycznej w Polsce i na świecie. W latach 1990 – 1995 współtworzył i zarządzał Kompanią Muzyczną „Pomaton”, od 1995 do 2013 roku piastował stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego EMI Music Poland, a w latach 2008-2013 dodatkowo piastował funkcję CEO EMI Music Eastern Europe. Kiedy Warner Music Group przejęło część firm EMI Music, w latach 2013-2019, był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Warner Music Poland i CEO Warner Music Eastern Europe. Od lipca 2019 współtworzy i jest CEO Closer Music.

W roku 1991 był założycielem i w latach 1991-2019 wiceprzewodniczącym zarządu Związku Producentów Audio Video. Wielokrotnie z sukcesem lobbował na rzecz prawa autorskiego w Sejmie i w Parlamencie Europejskim. Od lipca 2019 roku jest członkiem Zarządu Fundacji Music Export Poland. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Stanford University w Kalifornii.

Mela Koteluk

Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Laureatka Fryderyków oraz wielu prestiżowych nagród. Do szerokiej publiczności trafiła za sprawą świetnie przyjętego albumu „Spadochron” który ukazał się w 2012 roku, promowanego singlem pod tym samym tytułem. Drugi album „Migracje” wydany w 2014 r., ugruntował pozycję wokalistki, osiągając status podwójnej platynowej płyty i powtarzając tym samym sukces jej debiutanckiego krążka. W 2018 r. ukazała się trzecia płyta artystki „Migawka”, która pokryła się złotem. Ostatnie wydawnictwo z 2020 roku to album „Astronomia poety. Baczyński”, który powstał we współpracy z unikatowym kwartetem Kwadrofonik. Płytę wydaną z okazji 76. Rocznicy Powstania Warszawskiego tworzą kompozycje Meli i Bartka Wąsika oparte o poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Mela ma na swoim koncie setki koncertów w ramach festiwali i autorskich tras koncertowych, które wyróżniają się plastyczną i dopracowaną oprawą wizualną. Współpracowała m.in. z Hanią Rani, Czesławem Mozilem, Andrzejem Smolikiem, Katarzyną Nosowską, Danielem Bloomem czy Fiszem. Obok działalności artystycznej Mela aktywnie wspiera i angażuje się w kluczowe inicjatywy z obszaru życia społecznego.

 

Piotr Metz

Piotr MetzDziennikarz radiowy, dyrektor muzyczny radia RMF FM w latach 1990-2001, redaktor naczelny miesięcznika Machina. Pracę radiowca rozpoczął w Polskim Radiu, początkowo w Programie I. W 1982 zaczął prowadzić w Programie III, w ramach Zapraszamy do Trójki, półgodzinną audycję poświęconą grupie The Beatles. W 1990 roku, po odejściu z Programu III PR, objął stanowisko dyrektora muzycznego krakowskiego Radia Małopolska Fun, późniejszego RMF FM. W RMF FM prowadził audycje takie jak Metzoforte, Koniec Wieku oraz Znaki Zodiaku. Po rozstaniu w 2001 roku z RMF FM został szefem muzycznym i programowym Radiostacji. W latach 2002-2004 pełnił funkcję dyrektora programowego Radia Eska Kraków. 1 kwietnia 2004 objął stanowisko managera ds. muzycznych i programowych stacji Foto: prywatne archiwum MTV Polska (do końca września 2005). W wakacje 2005 powrócił do Programu III Polskiego Radia. W listopadzie 2006 został członkiem Akademii Muzycznej Trójki. W 2007 roku uhonorowano go Złotym Mikrofonem Polskiego Radia. Obecnie na antenie Programu III prowadzi sobotnią audycję muzyczną pt. Lista osobista.
Był dyrektorem artystycznym Sopot Festival w latach 2006-2009.

Artur Orzech

Mgr NEOFILOGII/ Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny UW, specjalność: iranista, 1989.

Publikacje w periodykach specjalistycznych, takich jak „Przegląd Orientalistyczny” w latach 1990-2000. Książka „Wiza do Iranu”. Doświadczenie zawodowe związane bezpośrednio z prowadzoną dydaktyką: 12 lat pracy w charakterze wykładowcy, w Instytucie Orientalistycznym UW, katedra Iranistyki i Turkologii, obecnie wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Dziennikarz muzyczny, od blisko 30 lat związany był z pracą w Polskim Radiu. Radio Dla Ciebie, Program 1 Polskiego Radia, Polskie Radio BIS, przez 15 lat Program 3 Polskiego Radia, własne audycje. Publikacje prasowe w zakresie dziennikarstwa muzyczne zarówno w pismach branżowych (Machina) jak i popularnych (np. Miesięcznik Pani). Prezenter telewizyjny. Od 1992 współpracował z TVP. Liczne własne programy telewizyjne, m.in. Muzyczna Jedynka, Muzyczny Serwis Jedynki, Studio Orzechi wiele innych. Prowadzący takich programów jak: Pytanie Na Śniadanie, Świat Się Kręci. Od 2018 do marca 2021 prowadzący programu Szansa na Sukces. Wielokrotnie konferansjer festiwalowy, 10krotnie Festiwal w Sopocie, 24 razy Festiwal w Opolu, Komentator KONKURSU PIOSENKI EUROWIZJI, współzałożyciel zespołu Róże Europy.

Andrzej Puczyński

Andrzej PuczyńskiGitarzysta rockowy, kompozytor, współzałożyciel grup Exodus oraz Mad Max, producent muzyczny, właściciel „Izabelin Studio”, dyrektor generalny Universal Music Polska, prezes zarządu ZPAV.
W 1994 był nominowany do Fryderyków w kategorii Nagroda specjalna za całokształt dokonań organizacyjnych i impresaryjnych do roku 1994.

 

Agnieszka Szydłowska

Maciej Woć


Członkowie Rady Akademii sekcji muzyki jazzowej w edycjach 2022 – 2023

Paweł Dobrowolski

Ur. 25.10.1977 w Tarnowie. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie perkusji Adama Buczka w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2019 roku uzyskał tytuł doktora sztuki na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jest wykładowcą w klasie perkusji na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im.Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Miał okazję występować i współpracować z takimi artystami jak:

Anna Maria Jopek, Nigel Kennedy, Terence Blanchard, Randy Brecker, Richard Bona, Dhafer Youssef, Mino Cinelu, Jeff Beck, Gonzalo Rubalcaba, Gil Goldstein, Makoto Ozone, NDR Big Band, Maria Schneider Jazz Orchestra, Jacques Schwarz-Bart, Gordon Haskell, Brad Terry, Luis Ribeiro, SBB, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Zbigniew Namysłowski, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski, Wojciech Karolak, Laboratorium, Zbigniew Wegehaupt, Krzysztof Ścierański, Janusz Skowron, Henryk Miśkiewicz, Andrzej Olejniczak, Adam Pierończyk, Grzegorz Nagórski, Krzysztof Herdzin, Adam Bałdych, Robert i Wojciech Majewscy, Jacek i Wojciech Niedzielowie, Mieczysław Szcześniak, Włodek Pawlik, Krzesimir Dębski, Anna Jurksztowicz, Adam Klocek, Kuba Badach, Dorota Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, Paweł Tomaszewski, Rafał Sarnecki, Kroke, Grzech Piotrowski, Monika Borzym, Beata Przybytek, Marta Król, Kinga Głyk, Gary Guthman, Mariusz Bogdanowicz, Marek Bałata, Anna Serafińska, Paweł Kaczmarczyk, Ola Tomaszewska, Michał Wróblewski, Tomasz Szymuś Orkiestra, Łona i Webber, Marika, Bovska, Bisquit, Carmen Moreno, Monika Kuszyńska, Zakopower, Sasha Strunin, Marek Dyjak, Adam Nowak, Karim Martusewicz, Rasm AlMashan i wielu innych.

Jest laureatem nagrody Akademii Fonograficznej:

 • Fryderyk 2006 w kategorii płyta roku – muzyka jazzowa za udział w nagraniu albumu „Assymetry“ Zbigniewa Namysłowskiego

Był nominowany do nagrody Akademii Fonograficznej:

 • Fryderyk 2015 w kategorii płyta roku – muzyka jazzowa, za udział w nagraniu albumu „Moderate Haste” Quintetu Jacka Namysłowskiego .
 • Fryderyk 2016 w kategorii fonograficzny debiut roku – muzyka jazzowa, za udział w nagraniu albumu „Tęskno mi, tęskno” Olgi Boczar.
 • Fryderyk 2017 w kategorii płyta roku – muzyka jazzowa, za udział w nagraniu albumu „Trójka Live” Sextetu Marka Napiórkowskiego.
 • Fryderyk 2018 w kategorii płyta roku – muzyka jazzowa, za udział w nagraniu albumu „The Optimist” Grzegorza Nagórskiego.
 • Fryderyk 2019 w kategorii płyta roku – muzyka dziecięca i młodzieżowa, za udział w nagraniu albumu „Dla Dzieci” zespołu Karimski Club.
 • Fryderyk 2020 w kategorii płyta roku – muzyka jazzowa, za udział w nagraniu albumu „Hipokamp” Marka Napiórkowskiego.
 • Fryderyk 2021 w kategorii fonograficzny debiut roku – muzyka jazzowa, za udział w nagraniu albumu „My Planet” zespołu Marta Wajdzik Quartet.

Prowadzi też działalność dydaktyczną wykładając na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Akademii Muzycznej w Katowicach, na Międzynarodowych Warsztatach Jazzowych Puławy 2014, 2015, 2016, 2017, oraz Międzynarodowych Warsztatach Jazzowych Cho-Jazz 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Wielokrotnie zajmował czołowe miejsca w kategorii Perkusista Roku w corocznej ankiecie czytelników magazynu Jazz Forum. W 2017 roku zaliczony do grona „101 Polskich Perkusistów Wszech Czasów” magazynu Perkusista.

Jest laureatem wielu nagród min:

 • I nagrody i statuetki ‚Aniołka Jazzowego’ na festiwalu ‚Bielska Zadymka Jazzowa’ 2004 i 2005.
 • I miejsca GRAND PRIX w kategorii zespołowej 40 Wrocławskiego Festiwalu Jazzowego  ‘Jazz Nad Odrą 2004′
 • I nagrody na na Międzynarodowym Konkursie Młodych i Debiutujących Zespołów Jazzowych  ‚Jazz Juniors’ 2002 i 2005.
 • Wyróżnienia dla instrumentalisty na ‚Jazz Juniors 2004’.
 • ‚Swingujący Kruk’ – wyróżnienie dla instrumentalisty na II-nd Hot Jazz Spring – Częstochowa 2003.
 • I nagrody na ‚Konkursie Zespołów Jazzowych’ w Radomiu 2004.
 • I nagrody zespołowej na ‚Kultursalon Horbiger 2004’ w Wiedniu.
 • I nagrody zespołowej ‘Klucz do Kariery‘ na ‚Pomorskiej Jesieni Jazzowej’ 2004.

W dotychczasowym dorobku posiada ponad 60 nagranych płyt jak również muzykę do seriali oraz udział w programach telewizyjnych stacji polskich TVP1, TVP2, POLSAT, TVN oraz zagranicznych: RTL, ZDF, BBC, MEZZO.

Występował na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych min: w Australii, Japonii, Korei Płd., Chinach, Indonezji, Indiach, Singapurze, Hongkongu, Tajwanie, Libanie, Izraelu, Palestynie, Turcji, Niemczech, Czechach, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Szwajcarii, Austrii, Hiszpanii, Włoszech, Rosji, Rumunii, Serbii, Ukrainie, Estonii, Łotwie, Białorusi, Szwecji, Norwegii, USA, Meksyku. Miał okazję koncertować na wielu prestiżowych scenach np: Royal Albert Hall w Londynie, Olympia w Paryżu, Opera w Tel Avivie, filharmoniach w Europie i na świecie, scenach klubowych min: Ronnie Scott’s w Londynie, Blue Note w Tokio i w Mediolanie, New Morning w Paryżu, oraz wielu innych.

Anna Gadt

Improwizatorka, wokalistka jazzowa, pianistka i autorka muzyki. Koncertowała m.in. we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Łotwie, Litwie, Słowacji. W swoim dorobku posiada siedem autorskich płyt. W 2018 roku uzyskała nominację do nagrody Fryderyk w kategorii Artysta Roku. Laureatka Grand Prix międzynarodowego konkursu muzyków śpiewających Jazz Struggle (przewodniczący jury był saksofonista Billy Harper). Uczestniczka PolishStage w ramach European Jazz Conference. Obok własnego kwartetu jest pomysłodawczynią tria Renaissance. Współpracowała m.in. z: Liberty Ellmanem, Markusem Stochhausenem, Pawłem Mykietynem (opera „Czarodziejska Góra”, „Wyliczanka” na 3 głosy żeńskie i 9 instrumentów). Od wielu lat ściśle współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Muzyków Śpiewających „Voicingers”. Oprócz tradycyjnie rozumianego śpiewu, poszukuje nieoczywistych brzmień i technik wykonawczych. Inspiracje czerpie z wszelakich sztuk, literatury i życia. Fascynuje ją człowiek i jego twórcze możliwości.

Sławomir Kurkiewicz

Polski kontrabasista ur. 1975 w Koszalinie. najbardziej znany z ponad 25 letniej współpracy z pianistą Marcinem Wasilewskim i perkusistą Michałem Miśkiewiczem, z którymi współtworzy monolityczne Trio, uznawane za jedną z czołowych formacji europejskiego jazzu swojego pokolenia. Wieloletnia kooperacja Tria z Tomaszem Stańko oraz często podkreślane przez krytykę i publiczność telepatyczne porozumienie między muzykami pozwoliło Kurkiewiczowi rozwinąć osobisty i rozpoznawalny styl, nacechowany rytmicznością, liryzmem i “przekorą”. W 1998 ukończył Wydział Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.  W tym czasie koncertował już i nagrywał z Tomaszem Stańko, Tomaszem Szukalskim, Piotrem Wojtasikiem, Januszem Muniakiem, Henrykiem Miśkiewiczem i Janem “Ptaszynem” Wróblewskim.  Od 2001 roku jest związany z monachijską wytwórnią fonograficzną ECM, dla której nagrywał między innymi z Tomaszem Stańko, Joe Lovano, Manu Katche i  Janem Garbarkiem. Sławomir Kurkiewicz koncertował ponadto obok takich artystów jak Charles Lloyd, Dino Saluzzi, John Surman, David Virelles, Craig Taborn, Lee Konitz, Billy Harper, Adam Pierończyk, Joey Baron, Marilyn Mazur, Zohar Fresco, Anders Jormin, Marcus Miller i wielu innych.

Marek Napiórkowski

Marek NapiórkowskiGitarzysta, kompozytor.
Nagrał ponad 100 płyt z różnymi wykonawcami! Grał i nagrywał m.in. z: Patem Metheny, Mino Cinelu, Marcusem Millerem, Richardem Boną, Ivanem Linsem ,Dhaferem Youssefem, Angelique Kidjo, Gregoirem Maretem, Adamem Holzmanem, Sugarem Blue, Anną Marią Jopek, Tomaszem Stańko, Henrykiem Miśkiewiczem, Urszulą Dudziak, Ewą Bem, Dorotą Miśkiewicz, Klausem Doldingerem (Passport), Wojciechem Karolakiem, Januszem Muniakiem, Tomaszem Szukalskim, Krzysztofem Ścierańskim, Janem”Ptaszynem” Wróblewskim…
Nagrał 3 solowe płyty „Nap”(2005),”Wolno”(2007),która uzyskała status złotej płyty i „KonKubiNap”(2011).
4 razy był nominowany do Nagrody Muzycznej Fryderyk.
Obecnie nagrywa i koncertuje w Polsce i za granicą z Anną Marią Jopek, Henrykiem Miśkiewiczem Full Drive, Dorotą Miśkiewicz, Funky Groove i własnymi projektami.

Andrzej Święs

Michał Tokaj

Michał TokajUkończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (1993). Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (1998). Zadebiutował na scenie jazzowej w 1993 roku grając w kwartecie Kazimierza Jonkisza. Wraz z zespołem Joint Venture został laureatem 1-go miejsca na festiwalu Jazz Juniors ’95 w Krakowie, Festiwalu Standardów Jazzowych Siedlce ’96 oraz nagrody dla najbardziej obiecującej młodej grupy na konkursie Europ’ Jazz Contest w Hoelaart w Belgii w roku 1996.
Z kwartetem Marcina Żupańskiego zdobył pierwszą nagrodę na Jazz

Międzynarodowym Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach. Brał udział w międzynarodowych festiwalach, między innymi: Jazz Goes to Town, Jazz Fest Brno, Jazz Jamboree, Poznań Jazz Fair, Jazz Nad Odrą, Sopot Molo Jazz Festival, Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu, Jazz na Starówce. Pianista koncertował w USA, Izraelu, Egipcie, Jordanii, oraz w większości krajów europejskich. Współpracował i nagrywał między innymi z Tomaszem Stańko, Janem Ptaszynem Wróblewskim, Januszem Muniakiem, Tomaszem Szukalskim, Ewą Bem, Henrykiem Miśkiewiczem, Piotrem Wojtasikiem, Piotrem Baronem, Darkiem Oleszkiewiczem, Grzegorzem Nagórskim, Leszkiem Żądło, Zbigniewem Namysłowskim, Bennie Maupinem, Eddie Hendersonem, Victorem Lewisem, Kevinem Mahoganym i Monty Watersem. Od 2001 roku pianista jest wykładowcą w Zespole Szkół Muzycznych im F. Chopina w Warszawie. W 2002 roku Michał Tokaj otrzymał nominację do nagrody Fryderyk w kategorii Jazzowy Muzyk Roku, a płyta Agi Zaryan „My Lullaby”, której jest aranżerem i współ-producentem, została nominowana w kategorii Jazzowa Płyta Roku. Pianista współpracuje na stałe z kwintetem czeskiego kontrabasisty Jaromira Honzaka. Nagrana wspólnie płyta „Present Past” otrzymała w 2003 roku nagrodę, Andel, która jest odpowiednikiem polskiego Fryderyka, a także nagrodę czeskiego pisma „Harmonie” za najlepszy jazzowy album roku. We wrześniu 2004 ukazała się jego autorska płyta „Bird Alone” nagrana z kontrabasistą Darkiem Oleszkiewiczem oraz perkusistą Łukaszem Żytą. Wydawcą jest japońska wytwórnia Gats Production. Płyta otrzymała Fryderyka w kategorii Jazzowy Album Roku, a jej autor został nominowany w kategorii Jazzowy Muzyk Roku.

Ostatnie lata zaowocowały takimi projektami jak: „Sny” oraz „Ballady na koniec świata” z Grzegorzem Karnasem, Question To All Your Answers” z Jaromirem Honzakiem (kolejny Andel za najlepszy jazzowy album w Czechach) czy „Umiera Piękno” – album Agi Zaryan poświęcony 63 rocznicy Powstania Warszawskiego, na którym można usłyszeć kompozycje pianisty napisane do tekstów polskich poetów okresu II wojny światowej. Płyta zdobyła Fryderyka 2008 w kategorii Album Roku – Muzyka Poetycka.
Istotnym wydarzeniem jest udział tria Michała Tokaja w nagraniu płyty amerykańskiego saksofonisty i klarnecisty basowego Bennie Maupina pt.: „Early Reflections”. Koncerty promocyjne z udziałem pianisty zorganizowano w Los Angeles oraz w Nowym Jorku w kwietniu 2008 roku.
Kolejny krążek „Looking Walking Being” będący owocem współpracy z Agą Zaryan wydany w marcu 2010 pod szyldem amerykańskiej wytwórni Blue Note już po miesiącu pokrył się platyną.

Dominik Wania

Pianista Dominik Wania dołączył do elitarnego grona artystów nagrywających dla ECM Records, a sygnowany jego nazwiskiem „Lonely Shadows” to pierwszy w historii solowy album polskiego muzyka wydany przez tę najbardziej prestiżową wytwórnię jazzową na świecie.

Jesienią ubiegłego roku, podczas dwudniowej sesji nagraniowej w Lugano Dominik Wania postawił na pełną improwizację. Do sali koncertowej szwajcarskiego radia przyszedł bez przygotowanych wcześniej utworów, czy nawet szkiców kompozycji. Dzięki temu słuchając płyty „Lonely Shadows” jesteśmy świadkami procesu tworzenia, który jest zupełnie unikalny. Na drugi autorski album polskiego pianisty fani musieli czekać aż siedem lat. Tyle czasu minęło od głośnego debiutu – płyty „Ravel” nagranej w trio, która została obsypana nagrodami, m.in. dwiema statuetkami Fryderyk (w kategoriach Jazzowy Album Roku i Jazzowy Debiut Roku) oraz nagrodą TVP Kultura „Gwarancje Kultury”. I tym razem czołowy polski pianista jazzowy nie rezygnuje z wyraźnych wpływów kompozytorów klasycznych, takich jak Maurice Ravel, Siergiej Prokofiew, Aleksandr Skriabin, czy Erik Satie. Muzyka Wani jest pomostem położonym między czystą wolnością improwizacji, wywodzącej się z muzyki jazzowej, a pianistyką przesiąkniętą europejską muzyką klasyczną. Podobnie jak nowy album, tak i solowe koncerty artysty są zaproszeniem do odkrycia świata dźwięków budowanego zgodnie z zasadą „tu i teraz”.

Dominik Wania rozpoznawalność na muzycznym rynku zaczął zdobywać grając u boku Tomasza Stańko. Zaproszenie od legendarnego jazzmana otrzymał zaraz po skończeniu studiów w New England Conservatory of Music w Bostonie. Podczas czteroletniej współpracy z trębaczem, w jego zespole, Wania poznał swojego kolejnego muzycznego partnera – saksofonistę Macieja Obarę, którego kwartet współtworzy do dziś. Jedna z najważniejszych polskich formacji ostatnich lat pozwoliła pianiście rozwinąć swój talent i rozpocząć karierę międzynarodową. Wraz z zespołem Obary odwiedził najlepsze jazzowe sale i festiwale na świecie, a także nagrał sześć płyt, z czego dwie ostatnie również znalazły się w katalogu ECM Records. Wania działa wielotorowo, bo poza występami i nagraniami w licznych jazzowych konstelacjach, poświęca się też pracy dydaktycznej w murach Akademii w Krakowie i Katowicach, a także nagrywa muzykę filmową we współpracy ze Zbigniewem Preisnerem.

Agnieszka Wilczyńska

Laureatka nagrody Fryderyk 2016 za płytę „Tutaj mieszkam” z nowymi tekstami Wojciecha Młynarskiego.
Nominowana do nagrody Fryderyk 2020 w kategorii Jazzowy Album Roku za płytę „Wilcze Jagody” –
duet z Andrzejem Jagodzińskim. Ma na koncie dwie Złote Płyty: „Pogadaj ze mną” i „Krzysztof Komeda”.
Ambasadorka Szczecina, członkini Rady Akademii Fonograficznej oraz Zarządu Fundacji Cultura Animi,
Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki 1998, Laureatka Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin 2016.
Zdobywczyni pierwszej nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Wokalistów Jazzowych w Zamościu.
Absolwentka Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie i Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii
Muzycznej w Katowicach. Od 2004 roku współpracuje z Andrzej Jagodziński Trio. Koncertowała m. in. z:
Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Kameralną AUXO, Atom String Quartet, Toruńską Orkiestrą Kameralną,
Orkiestrą Sinfonia Viva, Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, Polską Filharmonią Sopot,
Filharmonią Lwowską, Orkiestrą MACV. Występowała w nowojorskiej Carnegie Hall, Chicago Symphony
Center, National Concert Hall na Tajwanie, Białoruskiej Filharmonii Narodowej, Moskiewskiej Filharmonii
Narodowej, Filharmonii Lwowskiej.
Od 1998 roku, przez kolejnych 9 lat wykładowca na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej w Katowicach. Obecnie wykładowca śpiewu na wydziale jazzowym w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie.
21 września 2013 r. w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się premiera spektaklu muzycznego „Listy na wyczerpanym papierze” – debiut aktorski wokalistki. W 2017 r. wystąpiła w filmie „Młynarski – Piosenka finałowa” (Polska Nagroda Filmowa ORŁY 2018) w reż. Alicji Albrecht. W 2020 r. Agnieszka Wilczyńska jako solistka wystąpiła w jednym z najnowszych projektów A. Jagodzińskiego „Jazz Sebastian Bach”, który został zaprezentowany w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Piotr Wyleżoł

Pianista, kompozytor. Od lat uznawany za jednego z najlepszych polskich pianistów jazzowych. Okrzyknięty cudownym dzieckiem, kiedy w wieku 10 i 11 lat grał koncerty fortepianowe Haydna i Beethovena z orkiestrą filharmonii w Rybniku.

Profesjonalną karierę rozpoczynał w zespołach Janusza Muniaka i Jarka Śmietanyjuż podczas studiów na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. Współpracował z wieloma artystami polskiego i światowego jazzu, takimi jak Stephen Riley, Billy Hart, Dayna Stephens, Gary Bartz, Nigel Kennedy, Tomasz Stańko, Jeff Beck, Urszula Dudziak, Jan Ptaszyn Wróblewski, Tomasz Szukalski, Ewa Bem, Aga Zaryan. Ma na swoim koncie 9 autorskich płyt, w tym nominacje do nagrody Fryderyk za najlepszy album jazzowy roku. Jako pierwszy Polak znalazł się w gronie artystów renomowanej hiszpańskiejwytwórniFreshSoundRecords (gdzie możemy znaleźć takie nazwiska jak BradMehldau czy Chris Cheek).

Piotr Wyleżoł występował w kilkudziesięciu krajach świata, właściwie na wszystkich kontynentach. Prezentował swoje zespoły na wielu renomowanych festiwalach, jak choćby “Jazz Baltica”, “Leverkusen Jazz Tage” czy “London Jazz Festival”. Poza działalnością koncertową od 2007 roku prowadzi również klasę fortepianu jazzowego na Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie jako profesor tejże Uczelni jest Kierownikiem Katedry Jazzu. Regularnie również prowadzi kursy muzyczne na wielu warsztatach jazzowych oraz daje Masterclass na różnych europejskich Uczelniach (m.in. w Wiedniu, Pescarze, Hamburgu, Vicenca czy Mediolanie).

www.piotrwylezol.com