NAGRODA SPECJALNA ZA CAŁOKSZTAŁT DOKONAŃ ORGANIZACYJNYCH I IMPRESARYJNYCH DO ROKU 1994

pop