Album Roku Recital Wokalny, Opera, Operetka

classic