Album Roku Recital Wokalny, Opera, Operetka, Balet

classic