Akademia Fonograficzna

Jak i po co powstała?

Akademia Fonograficzna decyduje w tajnym, dwustopniowym głosowaniu o tym, komu zostanie przyznana statuetka FRYDERYK w kolejnych edycjach. Została powołana w 1999 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków ZPAV. Do udziału w jej pracach zaproszeni zostali wszyscy nominowani i laureaci Nagród FRYDERYK we wcześniejszych edycjach.
Zobacz Regulamin Akademii Fonograficznej

Jaką ma strukturę?

Od początku istnienia Akademia podzielona była na 3 sekcje: muzyki poważnej, jazzowej i rozrywkowej, przy czym ta ostatnia zawsze miała najszerszą reprezentację. Każdy członek Akademii może należeć wyłącznie do jednej w sekcji i w ramach tej sekcji głosuje na zgłoszone do konkursu pozycje. Dziś w Akademii zrzeszonych jest ponad 1600 wokalistów, instrumentalistów, autorów, kompozytorów, producentów i realizatorów dźwięku, reżyserów wideoklipów, przedstawicieli branży fonograficznej oraz dziennikarzy muzycznych. Członkami Akademii są tacy twórcy i wykonawcy jak: w sekcji muzyki rozrywkowej – Monika Brodka, Mela Koteluk, Katarzyna Nosowska, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Artur Rojek; w sekcji muzyki jazzowej – Włodzimierz Nahorny, Marcin Wasilewski, Ewa Bem, Andrzej Jagodziński, Dominik Wania, Dorota Miśkiewicz; w sekcji muzyki poważnej: Agnieszka Duczmal, Piotr Paleczny, Jadwiga Rappé, Jerzy Maksymiuk, Agata Zubel. Aby zobaczyć pełne listy członków Akademii kliknij tutaj.

Kto reprezentuje Akademię?

Wybrani przez wszystkich członków Akademii Fonograficznej danej sekcji zasiadają w Radzie Akademii Fonograficznej, która współpracuje z Organizatorem Nagród – ZPAV we wszelkich sprawach merytorycznych związanych z kolejnymi edycjami. Rada Akademii każdej sekcji powoływana jest na dwuletnią kadencję. Członkowie Rady Akademii dbają o spójność merytoryczną kolejnych edycji Nagród: decydują o kategoriach, tworzą pojęcia i definicje, analizują zgłoszone do konkursu pozycje pod względem zgodności z regulaminem i zajmują się szczegółową analizą kategorii i zgłoszeń w każdej edycji.

Członkowie Rad Akademii poszczególnych sekcji

Kto jest członkiem Akademii?

Akademia Fonograficzna zrzesza obecnie ponad 1600 artystów wykonawców, twórców, profesjonalistów z branży fonograficznej oraz dziennikarzy muzycznych.

  • ponad 1000 osób reprezentuje sekcję muzyki rozrywkowej;
  • ponad 400 osób reprezentuje sekcję muzyki poważnej;
  • ponad 100 osób reprezentuje sekcję muzyki jazzowej.

Jak zostać członkiem Akademii?

Co roku grono członków Akademii powiększa się o nominowanych w kolejnych edycjach Nagród FRYDERYK. Ponadto, każdy członek Akademii może zgłosić swojego kandydata/kandydatów do Akademii. Kandydatura taka wymaga poparcia dwóch innych członków Akademii oraz pisemnej rekomendacji osoby zgłaszającej i musi zostać zaakceptowana przez Radę Akademii. W celu pobrania formularza zgłoszenia kandydatury do Akademii kliknij tutaj. Wypełnione formularze należy składać w biurze ZPAV. Będą one następnie poddane pod głosowanie członków Rad danych sekcji.
Lista członków Akademii Fonograficznej