Rada akademii

W ramach Akademii Fonograficznej działają Rady Akademii poszczególnych sekcji (muzyki poważnej, rozrywkowej, i jazzowej), pełniące funkcje reprezentacyjne i konsultacyjne. Członkowie Rad Akademii współpracują z organizatorami Nagród FRYDERYK w kwestiach merytorycznych i organizacyjnych, związanych z kolejnymi edycjami konkursu. Na czas każdej edycji członkowie Rad wybierają swoich reprezentantów (Prezydia Rad), którzy dbają o spójność merytoryczną kolejnych edycji Nagród: decydują o kategoriach, tworzą pojęcia i definicje, analizują zgłoszone do konkursu pozycje pod względem zgodności z regulaminem.

 


Członkowie Rady Akademii sekcji muzyki poważnej w edycji 2021

Agnieszka Duczmal

Paweł Gusnar

Paweł GusnarSaksofonista – solista, kameralista. Grę na saksofonie studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Akademii Muzycznej w Warszawie.
Jako jeden z nielicznych saksofonistów z powodzeniem łączy działalność na polu muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej. Paweł Gusnar prowadzi ożywioną działalność koncertową, współpracując z większością orkiestr symfonicznych i kameralnych w Polsce. Stale współpracuje z Filharmonią Narodową oraz Sinfonią Varsovią, a z drugiej strony m.in. z orkiestrami: Krzysztofa Herdzina, Adama Sztaby, Tomasza Szymusia czy Kukla Band Zygmunta Kukli.
Paweł Gusnar dokonał wielu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów, m.in. M.Bembinowa, M.Borkowskiego, A.Cieślaka, G.Duchnowskiego, A.Dutkiewicza, K.Herdzina, B.Konowalskiego, B.Kowalskiego, P.Łukaszewskiego, P.Mossa, Z.Penherskiego, D.Przybylskiego, W.Ratusińskiej, B.Schaeffera, E.Sikory, M.Sawy, A.Gronau-Osińskiej, M.Pokrzywińskiej i in.
Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, jak również muzyki filmowej, teatralnej i rozrywkowej. W swoim dorobku ma blisko 40 płyt, w tym 4 solowe.
Jest zatrudniony w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na stanowisku adiunkta, Od roku 2011 pełni obowiązki prodziekana Wydziału Instrumentalnego. W 2011 roku otrzymał tytuł doktora sztuki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Równolegle prowadzi również klasę saksofonu w Akademii Muzycznej G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Jest zapraszany do jury krajowych i międzynarodowych konkursów saksofonowych oraz jako wykładowca na kursy dla nauczycieli, studentów i uczniów organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
www.gusnar.eu

Urszula Kryger

Paweł Łukaszewski

Paweł ŁukaszewskiUrodził się w 1968 roku w Częstochowie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli prof. Andrzeja Wróbla (1992) oraz w klasie kompozycji prof. Mariana Borkowskiego (1995). W roku 1994 ukończył Studium Menedżerów Kultury przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1996 Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od roku 1992 jest prezesem Stowarzyszenia „Musica Sacra”, a od roku 1995 Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia „Laboratorium Muzyki Współczesnej”. W roku 1995 został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za twórczość kompozytorską i jej artystyczną dojrzałość. Jego utwory wykonywane były niemal we wszystkich krajach Europy oraz w USA, Chinach, Urugwaju, Argentynie, Kanadzie, Chile, Korei Płd. oraz w Polsce (na ponad 100 festiwalach). Jest laureatem ponad dziesięciu konkursów kompozytorskich: w 1994 II nagroda na „II Forum Młodych Kompozytorów” w Krakowie i wyróżnienie na „Konkursie im. T. Bairda” w Warszawie, a także I nagroda na Konkursie Akademii Muzycznej w Warszawie za utwór na orkiestrę. W roku 1996 uzyskał wyróżnienie na Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego w Warszawie i II nagrodę na Konkursie im. A. Didura w Sanoku. W roku 1998 otrzymał II nagrodę na 27 Międzynarodowym Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji. Jego utwory zostały zarejestrowane na 50 płytach CD, 9 z nich otrzymało nominacje do nagrody Fryderyk. W roku 1999 jego kompozycja „Winterreise” została zaprezentowana przez NOSPR pod dyr. Jerzego Maksymiuka na prestiżowym koncercie „The Last Night of the Proms” w Krakowie, który odbywał się pod patronatem Księcia Kentu. Jego kompozycje publikuje Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Wykłada w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

Małgorzata Polańska

Małgorzata PolańskaW roku 1985 ukończyła z wyróżnieniem studia na wydziale reżyserii dźwięku Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1985-89 pracowała jako samodzielny specjalista ds. nagrań w firmie WIFON. Jako reżyser dźwięku była zatrudniona w redakcji muzycznej Polskiego Radia w latach 1989-95. Równolegle zajmowała się pracą dydaktyczną w Akademii Muzycznej (lata 1985-2005). Otrzymała tytuł doktora w dziedzinie reżyserii muzycznej.

W roku 1992 założyła wraz z Lechem Tołwińskim firmę nagraniowo – wydawniczą DUX. Firma może poszczycić się ponad 800 wydanymi płytami, zawierającymi muzykę poważną wszystkich stylów i epok, ale ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej i wybitnych polskich wykonawców. Wiele płyt firmy DUX uzyskało świetne recenzje krajowe i zagraniczne; do chwili obecnej firma może poszczycić się 73 nagrodami i wyróżnieniami zagranicznymi (m.in. Diapason d’Or, Grand Prix du Disque, MIDEM Classical Award) oraz 39 nagrodami Fryderyk.

Małgorzata Polańska jest członkiem ZPAV ( Związek Producentów Audio Video), WTM ( Warszawskie Towarzystwo Muzyczne), Towarzystwa im.I.J.Paderewskiego i SPAM ( Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków), AES ( Audio Engineering Society). Brała udział w wielu konferencjach i sympozjach zagranicznych.

Dariusz Przybylski

Dariusz PrzybylskiOrganista i kompozytor; ur. 28 lipca 1984 w Koninie. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej II st. w Koninie w klasie organów Hanny Buczkowskiej (dyplom w 2003). W roku 2008 ukończył z wyróżnieniem oraz medalem Magna cum Laude Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasach kompozycji Marcina Błażewicza i organów Andrzeja Chorosińskiego. 2006-07 studiował w Hochschule für Musik w Kolonii, kompozycję u Yorka Höllera, kompozycję elektroniczną u Hansa Ulricha Humperta, instrumentację u Krzysztofa Meyera i organy u Johannesa Gefferta, jako stypendysta programu Socrates/Erasmus.
W roku 2010 uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe (Konzertexam) w klasie kompozycji Wolfganga Rihma w Hochschule für Musik Karlsruhe.
W roku akademickim 2012/13 w ramach stypendium Internationale Ensemble Modern Akademie odbył studia na kierunku „muzyka współczesna” w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main pracując pod kierunkiem członków zespołu Ensemble Modern.
Od 2008 wykłada w macierzystej uczelni kompozycję, instrumentację oraz współczesne techniki kompozytorskie. Wykładał gościnnie w Nowym Jorku, Hamburgu, Stambule, Rzymie i Moskwie, a w roku akademickim 2010/11 prowadził klasę kompozycji w Keimyung University w Daegu, Korea Południowa.
Dariusz Przybylski był objęty 4-letnim programem promocyjnym „Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi”  Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (2007-10)
W roku 2012 wziął udział w kursach kompozytorskich matrix12 zorganizowanych przez Studio Muzyki Eksperymantalnej z Freiburga, gdzie wykładowcami byli Mark Andre, Chaya Czernowin i Uros Rojko. W roku 2013 wziął udział w kursach interpretacji muzyki Stockhausena w Kuerten. Ponadto uczestniczył w kursach kompozycji prowadzonych przez Olgę Neuwirth, Paula Edlina, Dominica Muldowney’a, Kurta Schwertsika, Rodericka Watkinsa i Philipa Wilby’ego, kursach interpretacji muzyki organowej prowadzonych przez Karola Gołębiowskiego, Edgara Krappa, Thierrego Mechlera, Gerharda Weinbergera, Gary’ego Verkade, Wolfganga Zerera, kursach improwizacji organowej prowadzonych przez Tomasza Adama Nowaka, Daniela Rotha.
Stypendia m. in. DAAD 2009/10, Fundacji Deutsche Bank w programie Akademie Musiktheater heute (2011-13), Internationale Ensemble Modern Akademie 2012/13, Kunststiftung NRW (2013).
Dariusz Przybylski jako organista koncertuje w wielu miastach Polski oraz za granicą. W jego repertuarze szczególne miejsce zajmuje muzyka nowa, na swoim koncie posiada kilkadziesiąt prawykonań utworów polskich, białoruskich, niemieckich, angielskich, ukraińskich, argentyńskich, chińskich i koreańskich kompozytorów.
Dotychczas ukazały się dwa monograficzne albumy Dariusza Przybylskiego zawierające utwory orkiestrowe i koncerty Works for Orchestra oraz utwory wokalne Passio for 12 voices w wydawnictwie DUX, ponadto utwory Przybylskiego dostępne są na kilkudziesięciu wydanych płytach CD (wyd. DUX, Fortune, Polmic, Sarton). Płyta z nagraniem utworu Bogurodzica na organy solo (2003) w wykonaniu Andrzeja Chorosińskiego na organach Bazyliki w Licheniu otrzymała status Podwójnej Platynowej Płyty, zaś płyty 20 lat Conversatorium Organowego w Legnicy (DUX) oraz Młodzi Kompozytorzy w Hołdzie Chopinowi(DUX) zostały nominowane do nagrody Fryderyk. Album saksofonisty Pawła Gusnara Saxophone Variee zawierający kompozycję Przybylskiego (wyd. DUX) otrzymał nagrodę Fryderyk 2013.
W roku 2009 został zaproszony w charakterze composer in residence do Mittersill (Austria) – Komponisten Forum Mittersill kofomi, w roku 2010 do Bad Ischl (Austria) – International Composers’ Academy, a w roku 2012 do Niżnego Nowgorodu (Rosja) – Scratch-Cantatas Festival. W sezonie 2012/13 Dariusz Przybylski był kompozytorem-rezydentem berlińskiego zespołu wokalnego Phønix16.
W latach 2008-12 pełnił funkcję przewodniczącego Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (członek Zarządu 2013-15), ZAiKS (wiceprzewodniczący Sekcji Autorów Dzieł Muzyki Poważnej 2013-17) oraz Związku Kompozytorów Polskich (członek Zarządu 2013-15).
W roku 2008 był dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Kazimierza Serockiego w Warszawie, a od roku 2012 jest dyrektorem Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców w Radziejowicach.
W roku 2012 dr Dariusz Przybylski został wybrany na stanowisko prodziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (kadencja 2012–2016).
Wydawcą utworów Dariusza Przybylskiego jest Verlag Neue Musik w Berlinie.

Lech Tołwiński

Lech Tołwiński

 


Członkowie Rady Akademii sekcji muzyki rozrywkowej w edycji 2021

Leszek Biolik

Leszek BiolikGitarzysta basowy i producent muzyczny. Grał między innymi z Republiką, Obywatelem GC, Robert Gawliński, Wilki. Produkował płyty nagrywał i współpracował, miedzy innymi z The Car is On Fire, Marcin Rozynek, Małgorzata Ostrowska, Monika Brodka, Fiolka, Misia Ff, Stanisław Sojka, T Love, Justyna Steczkowska, Janusz Radek, Grzegorz z Ciechowa, i inni. Laureat nagrody „Człowiek ze złotym uchem” na festiwalu producentów muzycznych „Sound Edit” Założyciel i współtwórca fundacji Otwarta Scena, z którą do dziś produkuje sesje „live” wielu wybitnych zespołów, polskiej sceny offowej.

Leszek Gnoiński

Leszek GnoińskiDziennikarz, autor książek muzycznych: bestsellerowej „Kult Kazika”, „Republika. Nieustanne tango”, „Myslovitz. Życie to surfing”, „Raport o Acid Drinkers” oraz współautor autobiografii Marka Piekarczyka „Zwierzenia kontestatora”, „Encyklopedii polskiego rocka” (cztery wydania) i „Farben Lehre – Bez pokory” (łączny ich nakład to ponad 100 000 egzemplarzy). Reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych o tematyce rockowej, między innymi „Historii polskiego rocka”, głośnego „Beats of Freedom – Zew wolności”, który pokazywany był na kilkudziesięciu festiwalach na całym świecie, serii filmów o historii festiwalu w Jarocinie, pełnometrażowego „Jarocin, po co wolność”, a także krótkometrażowego filmu „Fugazi. Centrum wszechświata”. Publikował między innymi w „Tylko Rocku”, „Machinie”, „Super Expressie” (współtworzył w latach 90. największą wkładkę rockową ukazującą się w dziennikach ogólnopolskich), „Dzienniku”, „Wprost”, „Gazecie Magnetofonowej”, Magazynie Muzycznym „Muza” (był z-cą redaktora naczelnego), „Mieście Kobiet” czy w portalach cgm.pl (był redaktorem naczelnym), onet.pl czy t-mobilemusic.pl. Redaktor ponad pięćdziesięciu płyt, m.in. „Złotej kolekcji”, „Gwiazdy polskiej muzyki lat 80.”, „Najmniejszy koncert świata”. Współtwórca scenariusza wystawy stałej Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie. Prowadził też autorskie audycje w Radiu 94 i krakowskim ExFM.

Tomik Grewiński

Piotr Kabaj

Piotr KabajDyrektor Generalny i Prezes Zarządu wytwórni fonograficznej EMI Music Poland. Od 2008 również Prezes EMI Music Central Europe. Współzałożyciel i Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Producentów Audio Video. Z branżą muzyczną związany od 1990 roku, kiedy to wraz z kolegami z harcerskiego szczepu „Pomarańczarnia” założył Oficynę Wydawniczą Pomaton, która następnie przekształciła się w Kompanię Muzyczną Pomaton, a od 1995 funkcjonuje jako filia międzynarodowego koncernu EMI Music. Pomaton świętuje właśnie dwudziestolecie działalności. Prezes DDD – Dużego Domu Dystrybucyjnego – największego dystrybutora fonogramów w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Stanford University.

Piotr Metz

Piotr MetzDziennikarz radiowy, dyrektor muzyczny radia RMF FM w latach 1990-2001, redaktor naczelny miesięcznika Machina. Pracę radiowca rozpoczął w Polskim Radiu, początkowo w Programie I. W 1982 zaczął prowadzić w Programie III, w ramach Zapraszamy do Trójki, półgodzinną audycję poświęconą grupie The Beatles. W 1990 roku, po odejściu z Programu III PR, objął stanowisko dyrektora muzycznego krakowskiego Radia Małopolska Fun, późniejszego RMF FM. W RMF FM prowadził audycje takie jak Metzoforte, Koniec Wieku oraz Znaki Zodiaku. Po rozstaniu w 2001 roku z RMF FM został szefem muzycznym i programowym Radiostacji. W latach 2002-2004 pełnił funkcję dyrektora programowego Radia Eska Kraków. 1 kwietnia 2004 objął stanowisko managera ds. muzycznych i programowych stacji Foto: prywatne archiwum MTV Polska (do końca września 2005). W wakacje 2005 powrócił do Programu III Polskiego Radia. W listopadzie 2006 został członkiem Akademii Muzycznej Trójki. W 2007 roku uhonorowano go Złotym Mikrofonem Polskiego Radia. Obecnie na antenie Programu III prowadzi sobotnią audycję muzyczną pt. Lista osobista.
Był dyrektorem artystycznym Sopot Festival w latach 2006-2009.

Tomasz Organek

Tomasz OrganekGitarzysta, kompozytor, producent, autor tekstów i opowiadań. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na swoim koncie ma również studia na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Laureat Fryderyka 2006 w kategorii Nowa Twarz Fonografii wraz z zespołem SOFA. Laureat nagrody TOP TRENDY 2010 oraz WOW! Orange AWARD 2011 wraz z grupą FOX. Lider i założyciel grupy ØRGANEK, której debiutancki album Głupi (2014) osiągnął status platynowej płyty oraz otrzymał nominację do Fryderyka 2015 za Najlepszy Album Rock. Laureat dwóch Fryderyków 2017 (Utwór Roku oraz Album Roku Rock) za album Czarna Madonna (2016). Album uzyskał status platynowej płyty. Tomasz Organek jest laureatem wielu prestiżowych nagród m.in Nagrody Muzycznej Programu 3 Polskiego Radia im. Mateusza Święcickiego, Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego, Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego czy Nagrody Offensywy Trójki – Szczoty 2015. Dyrektor muzyczny cyklu Męskie Granie 2016 i 2017. Występował w Polsce, Niemczech, Austrii, Litwie, Łotwie, Estonii, Portugalii, Czechach, Szwajcarii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Tomasz Organek posiada własną Katarzynkę w Piernikowej Alei Gwiazd w Toruniu oraz jest honorowym Ambasadorem UMK w Toruniu.

Artur Orzech

Artur OrzechDziennikarz muzyczny, radiowy i telewizyjny, konferansjer.
Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w klasie o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim. W 1983 współzałożyciel zespołu rockowego Róże Europy, gdzie był gitarzystą i autorem muzyki na pierwszych dwóch płytach – Stańcie przed lustrami i Krew Marilyn Monroe.

Zafascynowany literaturą perską w 1984 rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku iranistyki. Po roku nauki podjął pracę tłumacza. Po czwartym roku studiów, w latach 1987-1988 przebywał na stypendium naukowo-badawczym na Uniwersytecie w Kabulu w Afganistanie. W 1989 ukończył z wyróżnieniem studia, został asystentem w katedrze iranistyki i turkologii UW. Miał zostać doktorem, gdy na drodze stanęła praca w mediach, najpierw radiu, później telewizji.
W1990 roku podjął pracę w Radio Dla Ciebie, potem trafił do radiowej Jedynki, a w 2001 do Trójki. Pierwszy raz w Trójce pojawił się na początku lat 90. Prowadził audycję Zapraszamy do Trójki, Orzech i reszta a od września 2007 prowadzi audycję PRYWATNA KOLEKCJA. W latach 90. prowadził popularny program Muzyczna Jedynka emitowany w TVP1.
Corocznie komentuje dla polskich widzów finałowe koncerty Konkursu Piosenki Eurowizji. Od stycznia 2008 współprowadził poranny program Pytanie na śniadanie w telewizyjnej Dwójce. Wielokrotnie prowadził festiwal w Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i Sopot Festival. Wraz z Aleksandrą Rosiak od 5 marca 2010 prowadził w TVP1 program Śpiewaj i walcz.

Andrzej Puczyński

Andrzej PuczyńskiGitarzysta rockowy, kompozytor, współzałożyciel grup Exodus oraz Mad Max, producent muzyczny, właściciel „Izabelin Studio”, dyrektor generalny Universal Music Polska, prezes zarządu ZPAV.
W 1994 był nominowany do Fryderyków w kategorii Nagroda specjalna za całokształt dokonań organizacyjnych i impresaryjnych do roku 1994.

 

Jarosław Szubrycht

Jarosław SzubrychtGazeta Wyborcza Wydawca i redaktor naczelny „Gazety Magnetofonowej”, kwartalnika o polskiej muzyce, dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Wcześniej współpracownik m.in. „Polityki”, „Przekroju”, Interii i „Machiny”, redaktor naczelny portalu T-Mobile Music. Członek rady programowej OFF Festival Katowice. Autor książek o tematyce muzycznej, m.in. wywiadu-rzeki z Marylą Rodowicz oraz biografii Czesława Mozila oraz zespołu Vader. Emerytowany wokalista metalowy, fanom gatunku znany z grupy Lux Occulta.

 


Członkowie Rady Akademii sekcji muzyki jazzowej w edycji 2021

Paweł Dobrowolski

Paweł DobrowolskiAbsolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie perkusji Adama Buczka w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
Miał okazję występować i współpracować z takimi artystami jak:
Anna Maria Jopek, Nigel Kennedy, Terence Blanchard, Randy Brecker, Richard Bona, Dhafer Youssef, Mino Cinelu, Jeff Beck, Gonzalo Rubalcaba, Gil Goldstein, Makoto Ozone, NDR Big Band, Maria Schneider Jazz Orchestra, Jacques Schwarz-Bart, Gordon Haskell, Brad Terry, SBB, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Zbigniew Namysłowski, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski, Wojciech Karolak, Zbigniew Wegehaupt, Krzysztof Ścierański, Janusz Skowron, Henryk Miśkiewicz, Andrzej Olejniczak, Adam Pierończyk, Grzegorz Nagórski, Krzysztof Herdzin, Adam Bałdych, Robert i Wojciech Majewscy, Jacek i Wojciech Niedzielowie, Mieczysław Szcześniak, Włodek Pawlik, Krzesimir Dębski, Adam Klocek, Kuba Badach, Marek Napiórkowski, Paweł Tomaszewski, Gary Guthman, Mariusz Bogdanowicz, Marek Bałata, Anna Serafińska, Łona i Webber, Marika, Bovska, Bisquit, Carmen Moreno, Dorota Miśkiewicz, Monika Kuszyńska, Zakopower, Monika Borzym, Beata Przybytek, Marta Król, Sasha Strunin, Grzech Piotrowski, Marek Dyjak, Karim Martusewicz, Paweł Kaczmarczyk, Rafał Sarnecki, Ola Tomaszewska, Michał Wróblewski oraz wieloma innymi.
Laureat nagrody Akademii Fonograficznej – Fryderyk 2006 w kategorii płyta roku -muzyka jazzowa za udział w nagraniu „Assymetry“ Zbigniewa Namysłowskiego. Nominacja do nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk 2014 w kategorii płyta roku – muzyka jazzowa za udział w nagraniu „Moderate Haste” Quintetu Jacka Namysłowskiego. Nominacja do nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk 2016 w kategorii płyta roku – muzyka jazzowa za udział w nagraniu „Trójka Live” Sextetu Marka Napiórkowskiego.
Wykładowca na „Międzynarodowych Warsztatach Jazzowych Puławy 2014,2015,2016, oraz Cho-Jazz 2016.
Kilkakrotnie wybierany na drugim miejscu w kategorii Perkusista Roku w corocznej ankiecie czytelników magazynu Jazz Forum.
W dotychczasowym dorobku posiada ponad 30 nagranych płyt jak również muzykę do seriali oraz udział w programach telewizyjnych stacji polskich TVP1, TVP2, POLSAT, TVN oraz zagranicznych: RTL, ZDF, BBC, MEZZO.
Laureat min:

  • I nagrody i statuetki ‚Aniołka Jazzowego’ na festiwalu ‚Bielska Zadymka Jazzowa’ 2004 i 2005.
  • I miejsca GRAND PRIX w kategorii zespołowej 40 Wrocławskiego Festiwalu Jazzowego ‘Jazz Nad Odrą 2004′
  • I nagrody na na Międzynarodowym Konkursie Młodych i Debiutujących Zespołów Jazzowych ‚Jazz Juniors’ 2002 i 2005,
  • Wyróżnienia dla instrumentalisty na ‚Jazz Juniors 2004’,
  • ‚Swingujący Kruk’ – wyróżnienie dla instrumentalisty na II-nd Hot Jazz Spring – Częstochowa 2003,
  • I nagrody na ‚Konkursie Zespołów Jazzowych’ w Radomiu 2004,
  • I nagrody zespołowej na ‚Kultursalon Horbiger 2004’ w Wiedniu,
  • I nagrody zespołowej ‘Klucz do Kariery‘ na ‚Pomorskiej Jesieni Jazzowej’ 2004.

Występował na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych min: w Australii, Japonii, Korei Płd., Chinach, Indonezji, Indiach, Singapurze, Libanie, Izraelu, Palestynie, Turcji, Niemczech, Czechach, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Szwajcarji, Austrii, Hiszpanii, Włoszech, Rosji, Rumunii, Serbii, Ukrainie, Estonii, Łotwie, Białorusi, Szwecji, Norwegii, USA, Meksyku.
Miał okazję koncertować na wielu prestiżowych scenach np: Royal Albert Hall w Londynie, Olympia w Paryżu, filharmoniach w Europie i na świecie, scenach klubowych min: Ronnie Scott’s w Londynie, Blue Note w Tokio i w Mediolanie, New Morning w Paryżu, oraz wielu innych.

Anna Gadt

Dorota Miśkiewicz

Dorota MiśkiewiczZ wykształcenia skrzypaczka, postanowiła jednak poświęcić się karierze wokalnej. Kilkakrotnie nominowana do Fryderyka, zarówno w kategorii „jazz”, jak i „pop”. Bywa liryczna, czasem brawurowo jazzująca. Prowadzi własny zespół, pisze teksty, komponuje muzykę, nagrywa płyty autorskie: „Dorota Goes to Heaven – Zatrzymaj się” (2002), „Pod rzęsami” (2005), „Caminho” (2008). Z racji swej wszechstronności, uczestniczy w wielu projektach koncertowych, teatralnych czy filmowych. Do współpracy zapraszana przez m.in.: Włodzimierza Nahornego, Tomasza Stańko, Grzegorza Turnaua, Nigel’a Kennedy, Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego, Abla Korzeniowskiego, Wojciecha Młynarskiego, Ewę Bem, Annę Marię Jopek, Cesarię Evorę i wielu innych.

Jacek Namysłowski

Marek Napiórkowski

Marek NapiórkowskiGitarzysta, kompozytor
Nagrał ponad 100 płyt z różnymi wykonawcami! Grał i nagrywał m.in. z: Patem Metheny, Mino Cinelu, Marcusem Millerem, Richardem Boną, Ivanem Linsem ,Dhaferem Youssefem, Angelique Kidjo, Gregoirem Maretem, Adamem Holzmanem, Sugarem Blue, Anną Marią Jopek, Tomaszem Stańko, Henrykiem Miśkiewiczem, Urszulą Dudziak, Ewą Bem, Dorotą Miśkiewicz, Klausem Doldingerem (Passport), Wojciechem Karolakiem, Januszem Muniakiem, Tomaszem Szukalskim, Krzysztofem Ścierańskim, Janem”Ptaszynem” Wróblewskim…
Nagrał 3 solowe płyty „Nap”(2005),”Wolno”(2007),która uzyskała status złotej płyty i „KonKubiNap”(2011).
4 razy był nominowany do Nagrody Muzycznej Fryderyk.
Obecnie nagrywa i koncertuje w Polsce i za granicą z Anną Marią Jopek, Henrykiem Miśkiewiczem Full Drive, Dorotą Miśkiewicz, Funky Groove i własnymi projektami.

Paweł Pańta

Krystyna Stańko

Michał Tokaj

Michał TokajUkończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (1993). Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (1998). Zadebiutował na scenie jazzowej w 1993 roku grając w kwartecie Kazimierza Jonkisza. Wraz z zespołem Joint Venture został laureatem 1-go miejsca na festiwalu Jazz Juniors ’95 w Krakowie, Festiwalu Standardów Jazzowych Siedlce ’96 oraz nagrody dla najbardziej obiecującej młodej grupy na konkursie Europ’ Jazz Contest w Hoelaart w Belgii w roku 1996.
Z kwartetem Marcina Żupańskiego zdobył pierwszą nagrodę na Jazz

Międzynarodowym Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach. Brał udział w międzynarodowych festiwalach, między innymi: Jazz Goes to Town, Jazz Fest Brno, Jazz Jamboree, Poznań Jazz Fair, Jazz Nad Odrą, Sopot Molo Jazz Festival, Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu, Jazz na Starówce. Pianista koncertował w USA, Izraelu, Egipcie, Jordanii, oraz w większości krajów europejskich. Współpracował i nagrywał między innymi z Tomaszem Stańko, Janem Ptaszynem Wróblewskim, Januszem Muniakiem, Tomaszem Szukalskim, Ewą Bem, Henrykiem Miśkiewiczem, Piotrem Wojtasikiem, Piotrem Baronem, Darkiem Oleszkiewiczem, Grzegorzem Nagórskim, Leszkiem Żądło, Zbigniewem Namysłowskim, Bennie Maupinem, Eddie Hendersonem, Victorem Lewisem, Kevinem Mahoganym i Monty Watersem. Od 2001 roku pianista jest wykładowcą w Zespole Szkół Muzycznych im F. Chopina w Warszawie. W 2002 roku Michał Tokaj otrzymał nominację do nagrody Fryderyk w kategorii Jazzowy Muzyk Roku, a płyta Agi Zaryan „My Lullaby”, której jest aranżerem i współ-producentem, została nominowana w kategorii Jazzowa Płyta Roku. Pianista współpracuje na stałe z kwintetem czeskiego kontrabasisty Jaromira Honzaka. Nagrana wspólnie płyta „Present Past” otrzymała w 2003 roku nagrodę, Andel, która jest odpowiednikiem polskiego Fryderyka, a także nagrodę czeskiego pisma „Harmonie” za najlepszy jazzowy album roku. We wrześniu 2004 ukazała się jego autorska płyta „Bird Alone” nagrana z kontrabasistą Darkiem Oleszkiewiczem oraz perkusistą Łukaszem Żytą. Wydawcą jest japońska wytwórnia Gats Production. Płyta otrzymała Fryderyka w kategorii Jazzowy Album Roku, a jej autor został nominowany w kategorii Jazzowy Muzyk Roku.

Ostatnie lata zaowocowały takimi projektami jak: „Sny” oraz „Ballady na koniec świata” z Grzegorzem Karnasem, Question To All Your Answers” z Jaromirem Honzakiem (kolejny Andel za najlepszy jazzowy album w Czechach) czy „Umiera Piękno” – album Agi Zaryan poświęcony 63 rocznicy Powstania Warszawskiego, na którym można usłyszeć kompozycje pianisty napisane do tekstów polskich poetów okresu II wojny światowej. Płyta zdobyła Fryderyka 2008 w kategorii Album Roku – Muzyka Poetycka.
Istotnym wydarzeniem jest udział tria Michała Tokaja w nagraniu płyty amerykańskiego saksofonisty i klarnecisty basowego Bennie Maupina pt.: „Early Reflections”. Koncerty promocyjne z udziałem pianisty zorganizowano w Los Angeles oraz w Nowym Jorku w kwietniu 2008 roku.
Kolejny krążek „Looking Walking Being” będący owocem współpracy z Agą Zaryan wydany w marcu 2010 pod szyldem amerykańskiej wytwórni Blue Note już po miesiącu pokrył się platyną.

Dominik Wania

Agnieszka Wilczyńska