14.03.2020 | Oświadczenia organizatora Fryderyków 2020 w związku z zagrożeniem COVID-19