5.02.2020 | STOART ponownie partnerem Fryderyków

Związek Artystów Wykonawców STOART od ponad 20 lat jest największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych (reprezentuje ponad 600 tys. artystów polskich i zagranicznych).

STOART, jako jedyna organizacja zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi, w styczniu 2019 r. został wyznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie (tzw. jeden inkasent). Posiada sieć przedstawicielstw terenowych obejmujących swoim zasięgiem terytorium całego kraju w celu sprawnego pobierania wynagrodzeń dla artystów.

STOART jest również aktywnym promotorem wydarzeń muzycznych, takich jak festiwale, koncerty, przedsięwzięcia edukacyjne, wydawnictwa fonograficzne – renomowanych, ale i tych organizowanych na rzecz debiutujących młodych muzyków. W ten sposób wspieramy aktywność artystyczną naszych członków, bo wierzymy, że w muzykę warto i należy inwestować.

www.stoart.org.pl