Bezpieczeństwo uczestników FRYDERYK Festiwal 2020

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące organizacji FRYDERYK Festiwal w kontekście zagrożenia epidemią koronawirusa, informujemy, że na dziś wydarzenie odbędzie się zgodnie z planem, tj. 8.03 oraz 14-15.03 w Katowicach. Decyzję o ewentualnym odwołaniu imprezy może podjąć Wojewoda Śląski, ale na chwilę obecną nie stwierdzono takich przesłanek. Sytuacja jest przez nas monitorowana, a o każdej nowej decyzji będziemy informować na bieżąco na stronie fryderyki.pl

Bezpieczeństwo uczestników FRYDERYK Festiwal jest dla Organizatorów imprezy priorytetem. Wczoraj tj. 4 marca odbyło się spotkanie Organizatora z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Kryzysowego miasta Katowice w celu omówienia środków bezpieczeństwa związanych z potwierdzeniem pierwszego zakażenia na terytorium Polski.

W efekcie tego spotkania ustalono następujące działania prewencyjne:

• przed wejściem na teren imprezy uczestnicy będą mieli zmierzoną temperaturę ciała przez ratowników medycznych. Osoby ze stanem podgorączkowym i gorączką oraz z widocznymi objawami chorobowymi, takimi jak kaszel czy katar, nie zostaną wpuszczone na wydarzenie – jest to spowodowane faktem, że najczęstszymi objawami koronawirusa są gorączka, duszności oraz kaszel;
• w toaletach wystawione zostaną specjalne stacje z preparatem do chirurgicznej dezynfekcji rąk;
• wszyscy sprzedawcy pracujący na terenie wydarzenia będą mieli założone rękawiczki jednorazowe;
• do zespołu organizacyjnego włączony zostanie epidemiolog, który opracuje szczegółowe procedury postępowania dla organizatorów oraz sztabu medycznego;
• podczas imprezy Organizator zapewni dedykowaną obsługę medyczną przeznaczoną do doraźnego reagowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 na terenie wydarzenia.

Informujemy również, że wszyscy uczestnicy wybierający się na wydarzenie zobowiązani są do zachowania ostrożności oraz higieny.